Ovdje možete vidjeti koji su posteri nagrađeni na Hrvatskom neurološkom kongresu u Opatiji 2017:

NAGRAĐENI POSTERI NA NEUROLOŠKOM KONGRESU