Na ovome mjestu možete naći kliničke smjernice hrvatskih nacionalnih stručnih društava i referentnih centara MZRH.

SMJERNICE HRVATSKOG NEUROLOŠKOG DRUŠTVA ZA LIJEČENJE MULTIPLE SKLEROZE

Prijedlog terapijskih smjernica u liječenju autoimunih bolesti neuro-muskularne spojnice: miastenije gravis (MG), Lambert Eaton sindroma (LEMS) i neuromiotonije (NMT)

Prijedlog dijagnostičkih i terapijskih smjernica u liječenju amiotrofične lateralne skleroze (ALS)

Epilepsija – terapijske smjernice

Evidence Based Guidelines for Treatment of Primary Headaches – 2012 Update

Konsenzus za dijagnostiku moždane smrti – smjernice za primjenu potvrdnih testova Acta Clinica Croatica 2005

Kronične upalne demijelinizacijske poliradikuloneuropatije

Multifokalne motorne neuropatije (MMN)

Neuropatske boli u neuromuskularnim bolestima (bolna nauropatija, kronična radikulopatija, postherpetična neuralgija, fibromialgija, kompleksni regionalni bolni sindrom)

Preporuke za liječenje neuropatske boli Acta Clinica Croatica 2008: Acta Clin Croat. 2008 Sep;47(3):181-91

Preporuke za zbrinjavanje moždanog udara- update Acta Clinica Croatica 2006

Recommendations for diagnosis and management of multiple sclerosis

Recommendations for the management of  medical complications in patients following aneurysmal subarachnoid hemorrhage

Recommendations for the management of patients with carotid stenosis

Smjernice ILAE za terapiju epilepsije

Smjernice u preperativnoj dijagnostičkoj obradi bolesnika s farmakorezistentnom epilepsijom

Smjernice za sekundarnu prevenciju moždanog udara

Temeljni postupnik zbrinjavanja bolesnika s aneurizmatskim subarahnoidalnim krvarenjem