Smjernice Hrvatske Lige protiv epilepsije

Drage kolegice i kolege, Radna skupina Hrvatske lige protiv epilepsije i Hrvatskog neurološkog društva izradila je Hrvatske smjernice za farmakološko liječenje epilepsije i obrađeni prijevod s tumačenjem najnovije ILAE klasifikacije epilepsija i...

read more

7. kongres hrvatskog društva radiologa

7. kongres hrvatskog društva radiologa s međunarodnim sudjelovanjem u sklopu kojeg će se 6. 10 održati i 3. neuroradiološki sastanka na kojem će nastupiti 15 inozemnih predavača . >>VIŠE O KONGRESU

read more

Epileptički statusi

Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Katedra za neurologiju Klinički bolnički centar Zagreb, Klinika za neurologiju Hrvatski liječnički zbor Hrvatsko neurološko društvo Hrvatsko društvo za EEG i kliničku neurofiziologiju organiziraju poslijediplomski...

read more

Glavobolje

Simpozij je namijenjen specijalistima i specijalizantima neurologije i drugih srodnih struka, liječnicima hitne medicinske pomoći i obiteljske medicine, kao i svima onima koji se u svom svakodnevnom radu susreću sa dijagnostikom i liječenjem glavobolja....

read more

POREMEĆAJI POKRETA I HEREDODEGENERATIVNE BOLESTI

Poštovane kolegice i kolege, dragi prijatelji!  Zadovoljstvo nam je pozvati Vas na poslijediplomski tečaj Medicinskog fakulteta Sveučilišta u zagrebu:  “POREMEĆAJI POKRETA I HEREDODEGENERATIVNE BOLESTI”  koji organiziramo 18. svibnja 2018.g. u Referentnom...

read more

29. Ljetna škola moždanog udara

2. Ljetna škola moždanog udara 29th Summer Stroke School Healthy Lifestyle and Prevention of Stroke and Othe Brain Impairments, Dubrovnik 4.-8.6.2018. godine...

read more

PRVI KONGRES NEUROGENETIKE

6. travnja 2018. u dvorani Klinike za neurologiju, KBC Sestre milosrdnice, Zagreb, Vinogradska c. 29 GLAVNE TEME KONGRESA: Ataxia Nasljedne mišićne bolesti Nasljedne polineuropatije Nasljedna distonija Nasljedni kognitivni poremećaji Huntingtonova koreja...

read more